กรุณารอสักครู่..

ติดต่อเรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : info@deqp.mail.go.th

สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444
หรือ E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th