กรุณารอสักครู่..

E-card ลดกระดาษ ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา

ในปีหนึ่งพบว่าคนไทยใช้กระดาษไป 12,000 แผ่นต่อปี นั่นหมายถึงต้นไม้จะถูกตัดไปประมาณ 18 ต้นต่อคน รวมๆแล้วทั้งประเทศจะต้องตัดต้นไม้มากถึง 66.3 ล้านตันต่อปีเพื่อนำมาผลิตกระดาษให้เพียงพอในการใช้งาน

ปีใหม่นี้ร่วมส่งคำอวยพรไร้กระดาษให้กับครอบครัวและคนที่รัก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#DEQP